top of page
WELKOM IN HET PADDEHUISJE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Alle documenten welke zich op deze site bevinden hebben enkel een informatieve waarde en kunnen nooit beschouwd worden als wettelijk rechtsgeldige documenten.
PADDEHUISJE bvba  wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met de informatie welke op deze site gegeven wordt.

Alhoewel onze doelstelling is actuele en correcte informatie te geven, kunnen wij hiervan het resultaat echter niet garanderen. Wij zullen alle fouten onmiddelijk verbeteren welke ons gemeld worden.
Ons doel is aan onze bezoekers een zo volledig en accurate informatie te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze steeds en op elk moment volledig, correct en actueel is.

 

PADDEHUISJE bvba  is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites naar welke verwezen wordt op deze site. Het betreft hier bijkomende informatie welke voor onze klanten interessant kan zijn.


PADDEHUISJE bvba  behoudt zich het recht voor elk document of elke informatie te wijzigen, bij te voegen of te verwijderen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
bottom of page