Breng -en haalmomenten

Als ouder heb je toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft.

 

Binnen de afgesproken dagregeling mag je je kind brengen vanaf 07.15 uur en ten laatste om 10.00 uur.

 

Afhalen mag op elk moment van de dag gebeuren, doch om de rust van de peuters niet te verstoren vragen we je wel om je peuter bij voorkeur niet af te halen tijdens het middagdutje van ± 14 tot 15 uur.

 

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers of de leidinggevende.

 

Je moet je kind ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd komen afhalen. Bij laattijdig afhalen krijg je een verwittiging en zal een vergoeding aangerekend worden opgenomen in de financiële bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.  Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij je vragen om een andere oplossing te zoeken. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.

 

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Je verwittigt vooraf de leidinggevende of de begeleid(st)er wanneer iemand anders je kind komt afhalen.

 

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind (bv. bij echtscheiding), dan moet je dit onmiddellijk melden aan de leidinggevende. Hij/zij zal een aanpassing doen in de overeenkomst.