top of page

FISCAAL ATTEST


Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

 

De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.

 

Dit attest wordt enkel afgeleverd indien alle betalingen zijn uitgevoerd.

bottom of page