top of page

KIND WORDT ZIEK TIJDENS OPVANG

Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

 

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind in het kinderdagverblijf altijd volledig is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.

 

Wanneer je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de leidinggevende contact op met jou om afspraken te maken over de eventuele medische opvolging. De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders. Het kan gebeuren dat we je vragen om je kind zo snel mogelijk op te halen.

 

Wanneer je kind ziek wordt en je bent niet bereikbaar, zullen we contact opnemen met je huisarts of met de dokterspraktijk Quarebbe, artsen die verbonden zijn aan ons kinderdagverblijf.

Bij afwezigheid van deze laatste zal een vervangende arts gecontacteerd worden.

 

In bepaalde gevallen, wanneer het (levens)noodzakelijk is, zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

In ernstige gevallen verwittigen we de hulpdienst en/of wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht. In de meeste gevallen is dit Gasthuisberg te Leuven. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouder(s).

bottom of page