MEDICATIE

Het kinderdagverblijf geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen.

Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met medicatie behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de eerste tekens van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.

 

Wanneer je kind medicatie moet nemen, vragen we je om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:

• datum van het voorschrift

• naam van het kind

• naam van het medicament

• dosering van het medicament

• manier van toedienen

• tijdstip van toedienen

• duur van de behandeling

Je mag de voorgeschreven medicatie ook door de arts laten noteren en ondertekenen in het heen- en-weer schriftje van het kinderdagverblijf of in het gezondheidsboekje van Kind en Gezin.

We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

 

Wanneer je kind behandeling met een aërosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat je de behandelende arts verzoekt om een droge aërosol met voorzetkamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet.