Principes van ons pedagogisch beleid

 

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld.

Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO).

 

De kinderen verblijven in 3 vaste leefgroepen van maximum 21 tegelijkertijd aanwezige kinderen.

Er is 1 groep voor baby’s, 1 groep voor kruipers tot ± 16 maanden en 1 groep voor peuters van ± 16 maanden tot ze naar de basisschool gaan.

De leidinggevende stelt de groepen samen, in overleg met de betrokken begeleid(st)ers. Hij/zij houdt hierbij rekening met de aard en ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats. Elke leefgroep staat onder begeleiding van 1 begeleid(st)er.

 

Alle leefgroepen hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de begeleid(st)er of de leidinggevende.

 

De kinderen gaan pas over naar een andere leefgroep na overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken de kinderen geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep. Eerst brengen zij een kwartiertje door bij de grotere kinderen, samen met de vertrouwde begeleid(st)er. Stilaan wordt de tijd die de kinderen doorbrengen in de volgende speelgroep langer.

 

Om praktische redenen kunnen alle kinderen vóór 8 uur en na 17 uur samen opgevangen worden.

 

Meer informatie hierover kan je bij de leidinggevende krijgen.