REGLEMENT

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Beste ouder(s),

 

 

In het huishoudelijk reglement staan de algemene geldende afspraken, voorschriften en wederzijdse rechten die wij hanteren rond de opvang van uw kind in het kinderdagverblijf.

 

Het huishoudelijk reglement is samen met het opvangplan en de inlichtingsfiche een basis van een goede samenwerking tussen de ouder(s) en het kinderdagverblijf.

 

Het toevertrouwen van uw kind aan ons kinderdagverblijf Paddehuisje, beschouwen wij als een blijk van vertrouwen, hiervoor onze dank.

 

Wij wensen u een fijne samenwerking toe met het kinderdagverblijf.

 

Catherine Lebrocquy

opvangverantwoordelijke