TARIFICATIE

Forfaitaire basisprijs per maand

 

Voor een opvang van meer dan 12 opeenvolgende maanden wordt een vast forfait aangerekend in functie van de gekozen formule :

o    forfait voor 5 dagen / week       

o    forfait voor 4 dagen / week       

o    forfait voor 3 dagen / week      

Voor een opvang van minder dan 12 opeenvolgende maanden wordt een aparte tarificatie opgesteld welke wij u graag mededelen in functie van uw vraag.

 

Het bedrag is integraal verschuldigd, ook bij afwezigheid van het kind door ziekte, verlof, vroege ophaling of elke andere reden.

 

Ouders welke hun kinderen hebben ingeschreven voor 3 of 4 dagen per week kunnen volgens beschikbaarheid bijkomende dagen boeken aan een vastgelegde dagprijs.

Het wijzigen van een bestaand opvangplan naar een opvangplan met minder dagen per week wordt niet aanvaard.

 

De forfaits en dagprijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

 

Inbegrepen 

o    Opvang van 07.15 tot 17.50 uur

o    Algemene verzorging

o    Middagmaal / groentepap (elke dag vers bereid)

o    Vieruurtje en fruit / fruitpap (vers gemaakt)

o    Heen- en weerschriftje

o    ZIKO opvolging

 

Niet inbegrepen – te leveren door de ouder(s).

o    Flesvoeding

o    Dieetvoeding

o    Aangepaste voeding

o    Medicatie en specifieke verzorgingsproducten

o    Reservekleding

o    Pantoffels

o    Slaapzakken

 

Bijkomende bijdragen

 

Voor onderstaande zaken wordt een bijkomende bijdrage aangerekend:

o het gebruik van luiers:

  Pampers worden ter beschikking gesteld door het kinderdagverblijf. 
  De kostprijs hiervan wordt door een dagforfait aangerekend in functie van het type Pampers 
  en in functie van de zindelijkheid van het kindje.

  Enkel de aanwezige dagen worden aangerekend voor de Pampers.

 

o kindjes worden afgehaald ten laatste om 17.50 uur.

   wanneer je je kind laattijdig afhaalt, dan wordt een vaste bijdrage aangerekend van 8,50 € tot 18.00 uur
   en daarna telkens 8,50 € per begonnen kwartier.

o wen-momenten :

  Wen-momenten van een halve dag kunnen voor de start van de opvang worden ingepland. Deze  worden aangerekend

  als een volledige dagvergoeding. 

 

Facturatie en betalingsregeling

 

Je betaalt maandelijks telkens vóór de 1ste van de komende maand het vast maandelijks forfait via een bestendige opdracht.

Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde rekening met de eventuele bijkomende kosten zoals luiers, te laat afhalen, e.d.